Rong Biển

Rong Biển Miếng Isokoma Yakinori

0₫

Rong Biển Miếng Isokoma Yakinori được sản xuất tại Nhật Bản, chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lượng calories lại thấp, rất tốt cho sức khoẻ. Rong biển miếng được chế biến nướng cắt thành miếng, dùng để chế biến món ăn hàng ngày rất tiện lợi.Sản phẩm làm từ rong...

Chọn Mua

Rong Biển Sợi Isokoma Loại 1

0₫

Rong Biển Sợi Isokoma Loại 1 được sản xuất tại Nhật Bản, chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lượng calories lại thấp, rất tốt cho sức khoẻ. Rong biển được chế biến nướng cắt thành sợi, dùng để chế biến món ăn hàng ngày rất tiện lợi.Sản phẩm làm từ rong...

Chọn Mua

Rong Biển Sợi Isokoma Loại 2

0₫

Rong Biển Sợi Isokoma Loại 2 được sản xuất tại Nhật Bản, chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lượng calories lại thấp, rất tốt cho sức khoẻ. Rong biển được chế biến nướng cắt thành sợi, dùng để chế biến món ăn hàng ngày rất tiện lợi.Sản phẩm làm từ rong biển...

Chọn Mua